Nowy artykuł - Szybki alokator FreeList

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Wed
28
May 2008

Mój następny artykuł nosi tytuł Szybki alokator FreeList. Opisuje przykład implementacji mechanizmu zwanego Free List. Jest to samodzielne zarządznie pamięcią polegające na utrzymywaniu listy wolnych elementów, z której można przydzielać elementy dużo szybciej, niż to robi alokacja pamięci ze sterty standardowym operatorem new. Mój kod oparty jest na artykułach z książek "Game Programming Gems", a przeprowadzony test pokazuje, że faktycznie osiąga on bardzo dobrą wydajność.

Comments | #productions #c++ #algorithms Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2020