Ostatni artykuł - Zaawansowana kamera 3D

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Thu
05
Jun 2008

Mój nowy artykuł nosi tytuł Zaawansowana kamera 3D. Jest bardzo długi i opisuje kilka zagadnień programistyczno-matematycznych dotyczących grafiki 3D: koncepcję kamery i jej implementację jako zestaw klas, rysowanie prostokątów zwróconych przodem do kamery (Billboard), w tym efektów cząsteczkowych, testowanie kolizji obiektów z polem widzenia kamery w celu nierysowania tego co niewidoczne (Frustum Culling) oraz testowanie kolizji promienia celem sprawdzania, który obiekt 3D gracz wskazał myszką (Picking). Dołączony kod zawiera spory kawałek mojej biblioteki matematycznej.

Na tym kończę maraton pisania artykułów i wracam do kodu :) Nie zrealizowałem nawet połowy z listy pomysłów na artykuły, ale myślę, że wybrałem te najlepsze.

Comments | #rendering #math #productions Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2020