Piractwo nie takie złe :)

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Mon
06
Dec 2004

Wyniki badań przeprowadzonych przez Agencję Reuters mówią, że zdaniem samych artystów piractwo internetowe nie przynosi im zbyt dużych strat. 75% pytanych twórców odpowiedziało, że internetowe piractwo stanowi dla nich niewielkie zagrożenie. Poważny problem związany z wymianą plików w Internecie widzi jedynie 3% osób tworzących muzykę.

Wiecej »

Comments | Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2020