Applications

A framework enabling easy development of GUI interface for command-line based tools. Powered by C# scripts.

Project is hosted on GitHub and licensed under GNU GPL.

This Windows application supports compilation of FX effect files and HLSL shader files using fxc command line compiler included in DirectX SDK. You can compile many files at time or one file with different settings.

Features:

 • Write compilation scripts in a simple language by specifying parameters for fxc.exe.
 • Compile multiple shaders at time.
 • Compile only shaders that need rebuild checked by file modification time.
 • Review success or failure, warning and error count and compiler output for every task.
 • Compile single HLSL source file with different parameters and preprocessor macros.

Date: 2011-02-09

Mały program okienkowy dla programistów do zliczania liczby znaków, linii i innych statystyk na podstawie plików z kodem źródłowym zawartych w podanym katalogu.

Date: 2009-03-29

Download:
LineCounter2_1-0.zip

Konkurs wiedzy dla programistów gier, odbywający się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Gier Komputerowych. Pytania dotyczą głównie gier, programowania, programowania gier, programowania grafiki oraz matematyki. Można też łatwo układać swoje zestawy pytań. Program zawiera kod źródłowy w C#. Wymagania: Windows, .NET Framework. Licencja: Freeware.

Download:
IGK_Quiz_2013.zip
IGK_Quiz_2009.zip
IGK_Quiz_2008.rar

Calculator for game programmers. Basic data unit is a vector of 1-4 floating point numbers, which can be treated as (x,y,z,w) vector or (r,g,b,a) color. Next to basic calculations like addition, multiplication or sinus, vector operations are also available, e.g. vector normalization, conversion between degrees and radians, color conversion between RGB and HSB, finding linear an quadratic function coefficients and much more. Instead of entering single number, here you can see all the history of your calculations in form of stack and all operations are performed on that stack. Data can be entered and retrieved in different formats, like "D3DXVECTOR4(0.0f, 0.5f, 0.752f, 1.0f)" or "0xFF0080C0". Platform: Windows. Language: C#. License: GNU GPL.

Download:
GameDevCalc_1-0.zip
GameDevCalc_1-0_src.zip

Prosty midlet J2ME pokazujący możliwości telefonu, na którym został uruchomiony - ilość pamięci, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów, możliwości grafiki 3D (M3G) itp.

Download:
CapsViewer.zip

MeshProcessor to konsolowy program do przetwarzania siatek modeli 3D.

Możliwości:

 • Intuicyjny i elastyczny język skryptowy ze zmiennymi i dynamicznymi typami
 • Obsługa siatek w formatach: X, OBJ
 • Proste przekształcenia siatki, m.in. skalowanie i zmiana układu współrzędnych
 • Funkcje przetwarzające siatkę z D3DX
 • Przeliczanie wektorów normalnych i stycznych dla tangent space z użyciem NVMeshMender
 • Generowanie mapy wysokości (terenu, ang. heightmap) na podstawie tekstury lub pliku RAW
 • Współpraca z zewnętrznymi programami

Download:
MeshProcessor-1.1-bin.rar
MeshProcessor-1.1-src.rar
MeshProcessor-1.1-doc.txt

Prosty program konsolowy pokazujący katalog roboczy i parametry, z którymi został uruchomiony.

Download:
Parametrizer.exe
Parametrizer.tar.gz

Interpreter of SADOL - a functional, esoteric programming language.

Wirtualna maszyna, która emuluje zupełnie zmyślony komputer z jego własnym asemblerem językiem programowania, urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi.

Strona jest po angielsku.

Napisany w C++, konsolowy program przetwarzający pliki tekstowe, który potrafi ukryć tekst w tekście - generuje TaKiE PISmO PoKeMoNOwE, a w wielkości liter ukrywa treść tajnego tekstu.

Date: 2005-10-19

Download:
PokemonCrypt.zip
PokemonCrypt.tar.gz
PokemonCrypt_src.rar

Rozbudowany program do symulacji automatów komórkowych. Powstał jako dodatek do referatu pt. "Automaty komórkowe i ich zastosowania". Umożliwia implementowanie różnego rodzaju automatów komórkowych poprzez pisanie kodu przeliczającego w języku skryptowym, a komórki mogą być wizualizowane na różne sposoby. Oprócz przeglądania dołączonych do niego, przykładowych skryptów umożliwia on więc także własną zabawę z automatami komórkowymi.

Date: 2005-02-11

Download:
automaty_komorkowe_1.0.rar

Rezydentny program do zarządzania wygaszaczem ekranu.

Date: 2002-07-30

Download:
scrmngr.rar

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2021