Renderowanie ducha

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Sat
28
Jul 2007

Przeglądając różne teksty nie mogę oprzeć się pokusie czytania o różnych ciekawych rzeczach, które akurat napotkam. Dzięki jednej z nich wiem już, jak renderować duchy :) Pomocny jest tu tzw. Fresnel Term - prosty wzór, którego jednak nie nauczają razem ze wzorami Lamberta, Phonga czy Blinna na oświetlenie Diffuse i Specular. Chodzi o "podświetlanie" powierzchni tym bardziej, im bardziej są zwrócone prostopadle do kamery. Załatwia to oczywiście iloczyn skalarny z wektorem normalnym. Ten wzór nadaje się jako dodatek do normalnego oświetlenia, ale można go też wykorzystać tak jak tutaj - wyłączyć Backface Culling i zapis do Z-bufora, ustawić addytywny alfa-blending i oto jest skodzony na szybko duch słonia:

Comments | #rendering Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2020