Sortowanie wg typu

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Fri
17
Aug 2007

Mamy wektor wskaźników na obiekty różnych typów dziedziczących ze wspólnej klasy bazowej. Jak posortować go wg typu? Właśnie wymyśliłem, że do porównywania elementów wektora można wtedy użyć takiego uniwersalnego funktora:

template <typename T>
struct TypeCompare
{
  bool operator () (const T *o1, const T *o2)
  {
    return &typeid(*o1) < &typeid(*o2);
  }
};

Przykładowy program: Sortowanie_wg_typu.cpp.

Comments | #c++ #algorithms Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2020