Oren-Nayar

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Fri
06
Jun 2008

Trafiłem przypadkowo na hasło oświetlenia wg modelu Orena-Nayara i sobie go na szybko skodziłem z pomocą tego artykułu. Jest to model oświetlenia rozproszonego (Diffuse) uogólniający stosowane powszechnie prawo Lamberta na powierzchnie o współczynniku chropowatości 0..1. Nie chodzi o żadne mapowanie nierówności takie jak Normal Mapping, a raczej tylko o odpowiednie "spłaszczenie" funkcji liczącej oświetlenie. Fajnie to wygląda, ale niestety jest skomplikowane obliczeniowo. Dlatego wartoby poszukać jakiejś prostej aproksymacji tej funkcji albo zakodować ją w jakiejś teksturze przeglądowej.

Oren-Nayar

Comments | #rendering Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2019