std::vector wszędzie zamiast tablic

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Thu
17
Jul 2008

Początkujący w C++ uczą się najpierw o wskaźnikach i dynamicznej alokacji pamięci, w tym tablic operatorem new[]. Dopiero potem poznają bibliotekę STL. Tymczasem klasy std::vector warto używać zawsze zamiast dynamicznych tablic. Ma wiele zalet: [+] sama zwalnia pamięć, nie grozi wyciekiem pamięci, [+] pamięta swój rozmiar, [+] potrafi się sama rozszerzać, [+] ma wygodne metody m.in. do wstawiania (insert) i usuwania (erase) ze środka. Wcale nie jest przy tym wolniejsza niż zwykłe tablice, o ile używa się jej prawidłowo. Na przykład tak:

class MojaKlasa {
private:
 std::vector m_Wektor;
public:
 MojaKlasa() :
 // Rozmiar od razu na 128
 m_Wektor(128)
 {
  // Wypełniam elementy, a nie dodaję
  for (int i = 0; i < 128; i++)
   m_Wektor[i] = i;
 }
};

Najlepsze jest to, że wektor zawsze jest trzymany w pamięci jako zwykła tablica i można uzyskać do niej wskaźnik pobierając adres pierwszego elementu:

int *Tablica = &m_Wektor[0];

Comments | #c++ #stl Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2020