Visual C++ - rozszerzenia Microsoftu

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Tue
14
Oct 2008

Visual C++ oferuje wiele rozszerzeń do standardu języka C++. Jeżeli tylko można sobie pozwolić na ograniczenie się do kompilatora Microsoftu, warto z nich korzystać. Na przykład:

Przykłady użycia:

char sz[128];
sprintf_s(sz, _countof(sz), "Liczba=%u", 123);

void KlasaPochodna::Metoda() {
  __super::Metoda();
  ...
}

Dużo oferują też dyrektywy preprocesora #pragma. Na przykład pragma pack pozwala ustawić wyrównanie dla pól struktury czy klasy, once zastępuje tradycyjne zabepieczanie nagłówków za pomocą #ifndef, deprecated służy do zadeklarowania identyfikatora jako niezalecanego, a push_macro i pop_macro pozwala zapamiętywać i przywracać definicję makra.

Comments | #c++ #visual studio Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2020