MMX i SSE

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Sat
29
Nov 2008

Osobny temat w rozdziale MSDN Library "Compiler Intrinsics" stanowią funkcje i typy do obsługi SIMD, czyli rozszerzeń wektorowych procesora (MMX, 3DNow!, SSE).

Na temat wsparcia procesorów dla tych instrukcji wektorowych założyłem dyskusję na forum. Koniec końców myślę jednak, że przyspieszenie obliczeń za ich pomocą (np. przez przerobienie wektorów i macierzy w bibliotece matematycznej na użycie SSE) nie jest takie proste. Przeszkodą jest np. wymagane dla typów __m64 i __m128 wyrównanie odpowiednio do 8 i 16 bajtów, które nie pozwala czytać sobie tych wektorów ot tak swobodnie, z dowolnych danych binarnych.

Comments | #algorithms #c++ #visual studio Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2020