Pliki INI w WinAPI

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Tue
03
Feb 2009

Stare dobre pliki INI to format tekstowy do przechowywania konfiguracji. Na przykład:

[Display]
Width=1280
Height=800
FullScreen=true

Czasami ten format może się przydać, a chociaż nie jest skomplikowany, to nie każdy ma ochotę pisać do niego własny parser. Dlatego warto wiedzieć, że WinAPI zawiera proste i wygodne funkcje do obsługi plików INI. Znajdują się na dole listy Registry Functions. Można się domyślać, że z każdym wywołaniem plik jest od nowa otwierany i wczytywany, więc te funkcje nie grzeszą szybkością, ale do prostych zastosowań będą OK. Na przykład wczytanie wartości:

char Buf[256];
GetPrivateProfileString(
  "Display", // Nazwa sekcji
  "FullScreen", // Nazwa klucza
  "false", // Wartość domyślna
  Buf, _countof(Buf), // Bufor wyjściowy
  FileName); // Nazwa pliku INI ze ścieżką

Comments | #winapi Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2020