Mój list w Angorze

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Mon
24
Jan 2005

Maciej Malinowski - mistrz polskiej ortografii - zamieścił na łamach dzisiejszego numeru tygodnika Angora w swojej rubryce "Obcy język polski" mój list dotyczący niezbyt poprawnego, moim zdaniem, użycia pośród informatyków i programistów słowa "projekt".

W swojej odpowiedzi zgodził się ze mną, że znaczenie tego wyrazu zapożyczone z języka angielskiego nie odpowiada jego znaczeniu w języku polskim. Zaznaczył jednocześnie, że to nowe znaczenie na dobre zadomowiło się już w naszym języku.

Wiecej »

Comments | Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2020