Ludologia

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Mon
14
Feb 2005

Że przemysł gier komputerowych jest potężną branżą komercyjną, to wiadomo. Jak podaje dzisiejsza Angora, zaczyna być traktowany również jako nauka i nazywa się... ludologia :) Cytując Angorkę (s. 5): "Na wielu wyższych uczelniach, m.in. w Stanach Zjednoczonych i Singapurze, analizuje się to zjawisko. W Japonii najlepsi badacze gier dostają nawet specjalne stypendia. W Polsce jeszcze nie prowadzi się tego typu badań. Większość naszych rodaków jest przekonana, że gry są jedynie zabawką dla najmłodszych."

Chodzi tu raczej o badania gier od strony gracza, niż o ich tworzenie. Warte odnotowania jest jednak ogólnie zainteresowanie grami przez świat nauki. Tym większe brawa należą się Akademii Podlaskiej i innym uczelniom w Polsce (na razie chyba tylko prywatnym), które przełamują to swoiste tabu.

Comments | Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2020