Pakowanie Shadow Mapy do A8R8G8B8

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Sat
12
May 2007

Dzisiaj dopisałem nowy tryb Shadow Mappingu, w którym używam tekstury w formacie A8R8G8B8. To już nie ma prawa nie działać :) Wartość głębokości pakuję do składowych RGB. Składowa A pozostaje do wykorzystania przez Alpha Testing. Zresztą kodując liczbę typu float i tak nie uzyskałbym dokładności większej niż 24 bity, a nawet 16 wystarczy do tego celu.

Jak to się dokładnie robi? Niełatwo znaleźć konkretne informacje na ten temat. Pomogły mi dwa tematy forum: ten i ten. Ostatecznie mój kod wygląda tak:

// Kodowanie
float v = In.ShadowMapZW.x / In.ShadowMapZW.y; // Tak naprawdę to zw
Out = v * float4( 256*256, 256, 1, 0 );
Out = frac(Out);
//Out -= Out.rrgb * float4( 0, 1.0/256.0, 1.0/256.0, 0 );

// Dekodowanie
const float4 Factors = float4(1/256/256, 1/256, 1, 0);
sample = dot(Factors, tex2D(s, t));
itd...

Ta ostatnia linijka w kodowaniu jest zakomentowana, ponieważ choć na forum zalecali ją jako niezbędna do pozbycia się artefaktów, a w moim przypadku właśnie jej usunięcie doprowadziło cienie do porządku. Rozchodzi się tutaj tak naprawdę o pytanie, czy kodując wychodzącą z Pixel Shadera wartość rzeczywistą 0.0 .. 1.0 do całkowitoliczbowego bajtu 0, 1, ..., 255 karta pozostałą część ułamkową obcina czy też zaokrągla? Ayufan twierdzi że obcina i moje doświadczenie też to potwierdza. Ale czy tak jest zawsze? Czy to jest zdefiniowane, czy zależne od konkretnej karty? Tego chyba trudno będzie się dowiedzieć...

Comments | #rendering Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2019