IntToStr, StrToInt

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Fri
25
May 2007

Na dobry koniec dnia wyniki pomiaru wydajności moich nowych funkcji do konwersji między liczbą a łańcuchem - porównane z funkcjami systemowymi (plus konwersje do std::string, bo takich łańcuchów wszędzie używam i takich używają te moje funkcje). Wyniki w mikrosekundach na pojedyncze wywołanie, już podzielone przez liczbę wykonanych iteracji.

- DEBUG
 - int > string
  itoa : 0.244895 us
  IntToStr (stary) : 3.20974 us
  IntToStr (nowy) : 0.659205 us
 - string > int
  atoi : 0.270027 us
  StrToInt : 0.391424 us
- RELEASE
 - int > string
  itoa : 0.137373 us
  IntToStr (stary) : 0.225465 us
  IntToStr (nowy) : 0.134297 us
 - string > int
  atoi : 0.0785857 us
  StrToInt : 0.0589072 us

Comments | #c++ #algorithms Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2020